ATPS Online - Software as a Service (SaaS)

De zorgeloze oplossing voor uw tijdregistratiesysteem

Traditioneel wordt onze software voor tijdregistratie op uw lokale server geïnstalleerd. Maar het "Software as a Service" (SaaS) - model wordt steeds populairder. En terecht!

Als u kiest voor onze SaaS-oplossing, wordt deze niet lokaal geïnstalleerd, maar op een server die wij beheren. Het systeem is nog steeds individueel voor u ingericht, maar uw medewerkers hebben toegang via internet. ATPS Online is flexibel, zeker en snel.

Voordelen

 • Geen eigen IT-infrastructuur nodig. Omdat uw tijdregistratiesysteem op onze servers draait, hoeft u niet meer te betalen voor een complex IT-systeem: serveraankopen, hardware- en softwareonderhoud zijn niet meer nodig.
 • Netwerkonafhankelijk. Een internetverbinding via elk netwerk is voldoende. Aangezien slechts kleine hoeveelheden gegevens worden uitgewisseld, werkt het systeem zelfs met lage netwerkbandbreedtes.
 • Altijd up-to-date. De software wordt door ons onderhouden en regelmatig bijgewerkt. Zo heeft u altijd toegang tot de laatste softwareversie.
 • Tijdregistratieterminals en andere hardware componenten kunnen eenvoudig worden aangesloten op onze SaaS-oplossing.
 • Voordelige gebruikerskosten. ATPS Online is beschikbaar tegen een aantrekkelijk tarief per maand. Dit bespaart u vooral grote investeringen in het interne IT-systeem van uw bedrijf en vermijdt ook grotere eenmalige licentiekosten.

Flexibel

 • Gemakkelijke aanpassingen. Als er zich wijzigingen voordoen in uw bedrijfsregels, rekenregels of werktijden, kunnen deze met behulp van onze ondersteuning nog eenvoudiger worden geïntegreerd.
 • Schaalbaar. Een succesvolle software oplossing is dynamisch. Wisselende aantallen werknemers kunnen door uw ATPS-systeem worden afgehandeld zonder technische problemen.
 • Beveiligde gegevenstoegang. Dankzij uitgebreide gebruikersrechten kunt u precies bepalen welke gebruiker welk deel van het systeem kan bekijken en/ of bewerken.

 

Zeker

 • Beveiligd datacenter. Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons goede beveiligde datacenter. Wij voldoen aan hoge certificeringsvereisten.
 • Eigen server - eigen database. Uw gegevens worden opgeslagen op een eigen server en in een eigen, aparte database. Hierdoor en door een veilige verbinding met het datacenter zijn uw gegevens maximaal beschermd.
 • Definitie van gebruikersrechten. Dankzij uitgebreide gebruikersrechten kan worden bepaald welke gebruikers welke rol hebben en welke delen van het systeem ze kunnen bekijken en/ of bewerken.
 • Back-ups worden elke dag automatisch uitgevoerd. Dit betekent dat uw huidige gegevens, uw individuele instellingen en uw instellingen altijd veilig zijn.
 • Logboeken openen. Alle toegang tot uw systeem wordt automatisch geregistreerd. Hierdoor kunnen activiteiten in uw systeem duidelijk worden gevolgd en aan gebruikers worden toegewezen. Dit geldt ook voor wijzigingen aan stamgegevens, boekingen etc. Uiteraard kunnen deze audits en logs alleen worden ingezien door geautoriseerde gebruikers.

 

Snel

 • Real-time gegevens. Net als bij een lokaal geïnstalleerde oplossing zijn uw gegevens altijd up-to-date.
 • Hoge processorprestaties zorgen voor een betrouwbare verwerking en performance.
 • Snelle ondersteuning. Omdat onze servicedesk toegang heeft tot uw programma-installatie, kunnen wijzigingen in uw systeemconfiguratie nog sneller en goedkoper worden doorgevoerd.
Continue Reading

Tijdregistratie

Zijn uw afdelingen HR en Financieel veel tijd kwijt met tijdregistratie en het verwerken van de gewerkte uren?
Vindt de tijdregistratie van medewerkers plaats in verschillende systemen, met veel frustratie tot gevolg?
Heeft u geen real-time overzicht van de aan- of afwezigheid van medewerkers?

Niet zeker weten of de gewerkte uren van de medewerkers wel kloppen is een heel vervelend gevoel.

Dat is niet geheel onterecht, want als de tijdregistratie niet goed is ingericht, kan dit leiden tot foutieve uitbetaling van gewerkte uren, en foutieve berekening van verlof. Maar dat is niet het enige. Wij zien ook vaak dat een slechte tijdregistratie zorgt voor hoge personeelskosten, doordat goed inzicht in de verhouding van vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten ontbreekt.

ATPS Tijdregistratie bewijst zich al jarenlang, elke dag registreren vele duizenden mensen hun werktijden met ATPS Tijdregistratie. Het is een compleet en flexibel systeem voor tijdregistratie gecombineerd met toegangscontrole. De krachtige rekenmodule zorgt voor een feilloze verwerking van uw cao- en bedrijfsreglementen. Ook verlof en verzuim kunt u direct in ATPS Tijdregistratie registreren en verwerken. Of met ATPS Workflow ESS/MSS aanvragen en door de leidinggevende laten accorderen. Verlofrechten worden automatisch berekend volgens de Vakantieregeling 2012 (wettelijk en bovenwettelijk) en bij een wijziging of beëindiging van een contract worden saldi automatisch herberekent. Elke branche kan ATPS Tijdregistratie inzetten en onze software sluit perfect aan op uw HRM- en payrollsysteem. Bovendien kan ATPS Tijdregistratie ook integreren met de systemen van uitzendorganisaties; correcte uitbetaling en facturering gegarandeerd!

Door gebruik te maken van ATPS Tijdregistratie:

 • Vermindert u de werklast van uw personeelsafdeling drastisch. Tevens voorziet u uw loon- en salarissysteem automatisch van alle relevante gegevens, waardoor uw personeelsafdeling zich kan richten op haar kerntaken
 • Heeft u real-time toezicht dat uw medewerkers en uw organisatie alle gemaakte afspraken nakomen
 • Ontvangen uw medewerkers een correcte vergoeding op basis van hun werkelijk gewerkte uren

Waarom ATPS?

Voorop staat: ATPS Tijdregistratie is goede, betrouwbare en flexibele software. Daarnaast zijn wij een gezonde onderneming, wat continuïteit verzekert. Klanten kunnen vertrouwen op een langdurige samenwerking met een leverancier die goed ingevoerd is in de materie en goed is in klantgerichte advisering in veel sectoren. Doordat wij zelf de software ontwikkelen zijn wij in staat snel in te spelen op ontwikkelingen en omdat bij ons alle specialismen onder één dak te vinden zijn, kunnen wij u helpen met al uw vragen. 

Bent u benieuwd wat ATPS voor uw organisatie kan doen? Neem vrijblijvend contact op met ons door te bellen op 0318 - 64 42 00 of te mailen naar verkoop@atps.nl.

Branches waar Tijdregistratie veel voor ingezet wordt

Continue Reading

Workflow ESS/MSS

Blijven verlofaanvragen te lang liggen?
Worden gewerkte overuren te laat uitbetaald?
Kost personeelsplanning te veel tijd?

Grote kans dat uw medewerkers zich wel eens afvragen of de gewerkte uren wel kloppen, de salarisuitbetaling goed gaat en en hoeveel verlofuren zij nog hebben.

Met de web applicatie Workflow ESS/MSS geeft u de perfecte tool in handen om uw medewerkers en leidinggevenden taken rond tijdregistratie en verlof te laten uitvoeren. Dit betekent een aanzienlijke taakverlichting voor de personeelsafdeling. Zo kan bijvoorbeeld de medewerker online verlofaanvragen, gewerkte uren doorgeven en alle saldi zelf overzien. Alles wat een medewerker aanvraagt of muteert, moet door de leidinggevende worden geaccordeerd. Veel bedrijven gebruiken deze tool voor verlof en registratie van overwerk. Het systeem is geschikt voor iPad/ Galaxy Tab en andere mobiele apparaten.

Het handmatig bijhouden van gewerkte uren of een verlofregistratie kost veel tijd. Evenals het berekenen van de totalen en de controle of de berekeningen goed zijn gegaan.

De administratieve uitvoering van uren- en verlofadministratie legt daardoor vaak aanzienlijke druk op de personeelsafdeling. Door de inzet van Employee/Manager Self Service wordt de druk op de personeelsafdeling aanzienlijk gereduceerd. Met de web applicatie Workflow ESS/MSS delegeert u de verantwoordelijkheid van uren- en verlofadministratie naar de leidinggevende en zijn of haar medewerkers. Alles wat een medewerker aanvraagt moet door de leidinggevende worden geaccordeerd voordat het systeem het aanneemt en verwerkt. Zo houdt u de volledige controle.

ATPS Workflow ESS/MSS is:

 • Digitaal verlofaanvragen
 • Digitaal bijhouden van uren
 • Digitaal doorgeven van overuren
 • Digitaal muteren
 • Tijdschrijven op projecten
 • Digitaal mutaties aanvragen
 • Dienstwisseling aanvragen
 • Alle Saldi overzichten online
 • Digitaal accorderen door leidinggevende
 • Geschikt voor iPad/Galaxy Tab en andere mobiele apparaten

Waarom ATPS?

De web applicatie Workflow ESS/MSS is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en kan op maat worden ingericht. Samen met ATPS Tijdregistratie hebt u één systeem voor het bijhouden van aanwezigheden en afwezigheden. Op deze manier zijn er geen handmatige correcties meer nodig. 

Daarnaast zijn wij een gezonde onderneming, wat continuïteit verzekert. Klanten kunnen vertrouwen op een langdurige samenwerking met een leverancier die goed ingevoerd is in de materie en goed is in klantgerichte advisering in veel sectoren. Doordat wij zelf de software ontwikkelen zijn wij in staat snel in te spelen op ontwikkelingen en omdat bij ons alle specialismes onder één dak te vinden zijn, kunnen wij u helpen met al uw vragen. 

Bent u benieuwd wat ATPS voor uw organisatie kan doen? Neem vrijblijvend contact op met ons door te bellen op 0318 - 64 42 00 of te mailen naar verkoop@atps.nl.

Gerelateerde projecten

Branches waar Workflow ESS/MSS veel voor ingezet wordt

Continue Reading

Mobiele app

Met de mobiele app kunnen u en uw medewerkers heel gemakkelijk verlof aanvragen, gewerkte uren inzien, tijdboekingen maken en de meest actuele planning of rooster bekijken. De mobiele app is gebouwd op het centrale Azure cloud platform. Uw ATPS omgeving, of dit nu ATPS Online of ATPS On premise is, maakt hier een beveiligde verbinding mee specifiek voor app-gerelateerde acties. Hierdoor zijn uw gegevens niet direct van buitenaf te benaderen. Dit maakt de mobiele app buitengewoon geschikt voor zowel eigen medewerkers als uitzendkrachten.

Highlights Mobiele app:

Continue Reading

Kostenplaatsen

Daar waar in de klassieke tijdregistratie de werknemer centraal staat, zijn voor andere toepassingen mogelijk aanvullende informatie nodig of zelfs noodzakelijk. Met ATPS Kostenplaatsen geeft u een extra dimensie aan ATPS Tijdregistratie door aan gewerkte uren één of meer kostenplaatsen toe te voegen aan de hand van bijvoorbeeld orders, projecten, afdelingen of werkplaatsen. Zo kan er nauwkeurig bepaald worden hoeveel uur een medewerker heeft besteed aan een bepaalde opdracht of hoeveel uur er gewerkt is aan een bepaald project.

ATPS Kostenplaatsen in combinatie met ATPS Tijdregistratie kan nuttige informatie opleveren voor:

 • Business Intelligence van uw bedrijf door arbeidstijd gerelateerde data gekoppeld aan kostenplaatsen beschikbaar te stellen voor bestaande WMS, ERP en / of BDE systemen
 • De interne doorbelasting van kosten en baten op basis van daadwerkelijk gewerkte uren
 • Een correcte doorbelasting aan uw klanten op basis van de werkelijke tijd die besteed is aan een opdracht
 • Afhankelijk van de afspraken met het uitzendbureau kan de afrekening van gewerkte uren ingewikkeld zijn wanneer er verschillende tarieven gelden voor verschillende werkzaamheden. Door ATPS Tijdregistratie op basis van kostenplaatsen worden arbeidstijd gerelateerde data compleet en in het juiste formaat aangeleverd bij het uitzendbureau

Gerelateerde projecten

Branches waar Kostenplaatsen veel voor ingezet wordt

Continue Reading

Tijdschrijven

Met ATPS Tijdschrijven is het mogelijk om zowel real-time als achteraf uren bij te houden om zodoende te achterhalen wat uw medewerkers feitelijk aan werkzaamheden verrichten. Het is derhalve een hulpmiddel om te komen tot tijdsinzicht teneinde tijdsnormen te ontwikkelen. Deze tijdsnormen kunnen vervolgens worden gebruikt voor werkplanningen en afdelingen.

Omdat ATPS Tijdschrijven een geïntegreerd onderdeel is van ATPS Tijdregistratie:

 • Bent u in staat om alle uren (productieve en improductieve) te verdelen naar uw producten / diensten
 • Kunnen uren zeer nauwkeurig worden geregistreerd per klant, per project of zelfs per taak
 • Voorkomt u onnodige routinematige werkzaamheden en bevordert u de snelheid van verwerking
 • Kunt u op een eenvoudige manier uw administratie WBSO subsidie bijhouden

WBSO subsidie regeling

Meer dan 20.000 innovatieve ondernemingen maken gebruik van de overheidsregeling WBSO, die de belastingdruk verlaagt voor innovatieve werkzaamheden. Voor deze bedrijven is het voeren van een administratie voor deze WBSO subsidie vaak een zware last. Met ATPS Tijdschrijven houdt u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier een complete administratie bij wat u tegelijkertijd veel tijd en geld kan opleveren.

Continue Reading

Toegangscontrole

Wilt u de mogelijkheid om volledige controle te hebben over wie er toegang heeft tot uw bedrijf of terrein?
Zoekt u een simpel systeem waarmee uw bedrijf volledig voldoet aan de voorschriften voor veiligheid van bezoekers en medewerkers? 
Wilt u overzicht over wie zich waar, op welk moment, in het bedrijf of op het terrein bevindt?

Midden in de nacht wakker worden en u afvragen of alle deuren, poorten en hekwerken afgesloten zijn is vervelend. Hoge boetes, of verlies van klanten wanneer blijkt dat een organisatie niet voldoet aan de veiligheidseisen is nog vervelender.

ATPS Toegangscontrole is een geïntegreerd onderdeel van ATPS Tijdregistratie, maar kan ook los worden gebruikt. Het is daardoor mogelijk om in uw ATPS Tijdregistratie en Toegangscontrole systeem elke medewerker tijdsgebonden toegang te verlenen tot bepaalde gebouwen, deuren, slagbomen, tourniquets en poorten. Dankzij een intuïtieve bediening kunt u met minimale inspanning (tijdelijke) toegang voor een medewerker of bezoeker aanpassen, verruimen of verkleinen. Het kunnen verslepen van tijdsblokken zorgt voor een verwerking die sneller en betrouwbaarder is dan bij een handmatige invoer.

ATPS Toegangscontrole is dé geïntegreerde hardware- en softwareoplossing voor:

 • Real-time aanwezigheidslijst en calamiteitenoverzicht
 • Direct printen van presentie- en bezoekerslijsten
 • Deurstand signalering
 • Zonebeveiliging
 • Koppeling met alarmsystemen en camerabewaking
 • Anti-passback
 • Automatisch openen van deuren, poorten, etc. bij calamiteiten
 • Uitgebreide autorisatie
 • Registratie met pasfoto's

Het verlenen van toegang via onze ATPS Paslezers kan met behulp van passen en sleutelhangers (Mifare DESfire, Mifare Classic, Mifare Ultra Light, Mifare Plus level 1, Legic, Hitag, Barcode, Rijkspas) of biometrische toepassingen zoals vingerafdruk of irisscan. Met het ATPS Handsfree systeem wordt aan- en afwezigheid geregistreerd door met een actieve badge over één of meerdere lussen te lopen.

Waarom ATPS?

Het beheer van alle toegangscontrole vindt plaats in één systeem, en wanneer Toegangscontrole wordt gecombineerd met ATPS Tijdregistratie hebben medewerkers maar één badge nodig om binnen te komen. Daarnaast zijn wij een gezonde onderneming, wat continuïteit verzekert. Klanten kunnen vertrouwen op een langdurige samenwerking met een leverancier die goed ingevoerd is in de materie en goed is in klantgerichte advisering in veel sectoren. Doordat wij zelf de software ontwikkelen zijn wij in staat snel in te spelen op ontwikkelingen en omdat bij ons alle specialismes onder één dak te vinden zijn, kunnen wij u helpen met al uw vragen. 

Bent u benieuwd wat ATPS voor uw organisatie kan doen? Neem vrijblijvend contact op met ons door te bellen op 0318 - 64 42 00 of te mailen naar verkoop@atps.nl.

Branches waar Toegangscontrole veel voor ingezet wordt

Continue Reading

Elektrische deurcilinders

Naast ATPS Toegangscontrole als geïntegreerd onderdeel van ATPS Tijdregistratie leveren wij ook diverse andere producten voor toegangscontrole, zoals de ATPS Elektrische deurcilinders met deurbeslag of als elektronische draaiknop.

De ATPS Elektrische deurcilinders zijn niet alleen slim, veilig, innovatief en eenvoudig te installeren; ze hebben bovendien geen vaste bekabeling nodig en vormen de basis voor veelzijdige elektronische sluitoplossingen. De ATPS Elektronische deurcilinders met deurbeslag zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en modellen waardoor ze geschikt zijn voor allerlei type deuren. Voor deuren waar een deurbeslag niet mogelijk of vereist is, kan gewerkt worden met een elektronische deurcilinder met draaiknop. Alle ATPS Elektrische deurcilinders zijn compatibel met het merendeel van de Europese, Scandinavische en ANSI-gecertificeerde insteeksloten en buisvormige schoten.

ATPS Elektronische deurcilinders kunnen als standalone oplossing functioneren of geïntegreerd via een draadloos netwerk.

Branches waar Elektrische deurcilinders veel voor ingezet wordt

Continue Reading

Roosterplanning

Het aanbod van werktijdschema’s in hedendaagse bedrijven heeft zich de laatste jaren gestaag uitgebreid: denk hierbij aan flexibele werktijden, ploegenarbeid, beschikbaarheid, het nieuwe werken, flexibele tarieven... Om een ​​aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven, en tevens de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen, is een perfecte mix van werktijdschema’s en controle hierop vaak een ingewikkelde taak. Met ATPS Roosterplanning is het mogelijk om al deze verschillende werktijdschema’s in één systeem te beheren, wordt de aanwezigheid van uw medewerkers elektrisch geregistreerd en automatisch verwerkt op basis van de juiste tarief en regelgeving.

Het plannen en beheren van aan- en afwezigheden kan gedecentraliseerd plaatsvinden door verschillende gebruikers. Via de module ATPS Workflow ESS/MSS is het bijvoorbeeld mogelijk om vakantie aanvragen en dienstwijzigingen over te laten aan de medewerker zelf en/of de leidinggevende.

Branches waar Roosterplanning veel voor ingezet wordt

Continue Reading

Personeelsplanning

Met ATPS Personeelsplanning kunt u naast het plannen van werktijden en afwezigheden, ook medewerkers en externen plannen op taken. Er kan een werkvraag worden gedefinieerd waarbij het aantal gewenste personen per taak en per tijdseenheid kan worden aangegeven, eventueel rekening houdend met gewenste competenties. ATPS Personeelsplanning geeft voorstellen van medewerkers welke geschikt zijn om bepaalde taken/ diensten in te vullen; hierbij kan er rekening worden gehouden met het standaard rooster van de medewerker en eventueel geregistreerde afwezigheden.

Gerelateerde projecten

Branches waar Personeelsplanning veel voor ingezet wordt

Continue Reading