Privacy Beleid App

Privacybeleid ATPS App

Via de app van ATPS worden persoonsgegevens verwerkt. ATPS B.V. vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Middels dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan dit document zorgvuldig te lezen.

Het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 6-4-2020.

Contact

ATPS B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy- en cookiebeleid.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 0318-644200.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ATPS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze app
  • Gegevens over uw activiteiten in onze app
  • IP-adres
  • Apparaattype

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ATPS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het correct functioneren van de app
  • ATPS B.V. analyseert uw gedrag in de app om daarmee de app te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ATPS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ATPS B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: 0318-644200.

Delen van persoonsgegevens met derden

ATPS B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens en die van uw klanten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens en die van uw klanten. ATPS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ATPS B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. ATPS B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat app naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld ingelogd kunt blijven.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atps.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.