Toegangsbeheer

"Wie? Wanneer? Waar?" Met ATPS Toegangscontrole heeft u deze variabelen altijd onder controle. En dit is van cruciaal belang, want door ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het bedrijfsterrein of bepaalde ruimten, kunt u pas toegangscontrole uitoefenen in uw bedrijf en zo een betrouwbare partner zijn voor uw medewerkers en uw klanten.